Tag: Nagroda Nobla

Niezwykły Norweg z literackim Noblem

Norweg Jon Fosse dostał literacką Nagrodę Nobla za twórczość z perspektywy reszty świata niepodobną do niczego innego. Podobnie jak przed 99 laty nasz Władysław St. Reymont za "Chłopów" o których żywotności zaświadcza niedawna natchniona animacja, chociaż ze względu na społeczne konteksty lepiej czyta się dziś opowieść o rodzeniu się kapitalizmu: "Ziemię obiecaną".

Nobel nie da pokoju

Białoruski opozycjonista Aleś Bialacki, rosyjski Memoriał badający stalinowskie zbrodnie i współczesne naruszenia praw człowieka, jak również ukraińskie Centrum Wolności Obywatelskich oczywiście godni są pokojowego Nobla. Nieodparcie jednak przypomina się, jak po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce Lecha Wałęsę uhonorowano pokojową nagrodą, ale z rocznym opóźnieniem, nie od razu w 1982 r. lecz w 1983 r. co stanowiło prezent dla dyktatury.

Nobel za pracę o pracy

Obudzony o drugiej w nocy dźwiękiem telefonu, bo przesunięcie czasu między szwedzkim Sztokholmem a kalifornijskim Stanfordem okazuje się znaczne, świeży noblista Holender Guido Imbens nie ukrywał euforii: - Kariera w ekonomii to świetny wybór dla młodych ludzi. Jest bowiem tyle interesujących pytań, na które ekonomiści mogą dać odpowiedzi pożyteczne dla przemysłu ale i polityki  - rekomendował na gorąco 58-letni laureat.

Noblistka z amerykańskiego campusu

czyli zasłużona nagroda literacka Świat mnie zwycięża - napisała w zakończeniu jednego ze swoich krótkich i skomponowanych bezbłędnie...