Tag: Poznań

Poznań ’56: ofiara nie na marne

Wydarzenia czerwcowe dały początek powojennej historii Polski, skoro fakty wcześniejsze, jak walka ze zbrojnym podziemiem czy represje stalinowskie wpisywały się jeszcze w okupacyjną narrację, a skazywanym często zarzucano kłamliwie związki z Niemcami.