Tag: Robert Kuraszkiewicz

Pęknięcie głębsze niż pandemia

"Polska w nowym świecie" to diagnoza nie utopia. Potwierdza, że dokonuje się przełom, ale pandemia nie okazuje się jego przyczyną, raczej jej przebieg wyostrza i ujawnia istniejące od dawna słabości.