Tag: rybołówstwo

Hodowla zwierząt futerkowych a przetwórstwo ryb

Powtórzę niektóre liczby, bo trzeba je, że tak powiem, zakodować w umyśle – 320 tys. ton odpadu rybnego kategorii 3 (to są...