Tag: Ryszard Ślązak

Jak Polacy własność oddali

Pochlebiano nam, że staniemy się prymusem Europy, porównywano Polską z Hiszpanią, która w szybkim czasie nie tylko zrzuciła jarzmo podobnej generalskiej dyktatury ale dołączyła do najbardziej podziwianych krajów świata. Tymczasem - jak podkreśla ekonomista i przedsiębiorca Dariusz Grabowski - z transformacją ustrojową działo się tak, że nikt nie określił nawet czasu jej trwania ale przede wszystkim... celu. Doktor Ryszard Ślązak nie oczekując na odtrąbienie zakończenia przemian, dokonuje przeglądu ich efektu dla naszego gospodarstwa narodowego. Bilans przedstawia się druzgocąco.