Tag: rzeź woli

Film o tragedii Woli to sprawa honoru

- Powstanie Warszawskie, dla nas sprawa niezmiernie ważna militarnie, politycznie ale i w kwestii zbiorowej naszej pamięci i tożsamości, wciąż wymaga upowszechnienia w świecie w sensie pewnego kanonu wiedzy. Poza Polską przecież praktycznie nie istnieje w przekazie.