Tag: Senat RP

Przyczółki lepszej Polski

Podczas debaty, zorganizowanej w Muzeum Niepodległości niemal w przeddzień 32 rocznicy pierwszych wolnych wyborów do władz lokalnych wiceburmistrz Ochoty i wiceprezes skupiającej niezależnych Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej Grzegorz Wysocki uznał odradzający się Powszechny Samorząd Gospodarczy za niezbędną część Rzeczypospolitej Samorządowej, za którą opowiedzieli się uczestnicy. Żaden z występujących tam w roli gospodarzy polityków PSL się temu nie sprzeciwił.