Tag: SenatRP

Skoro się powiedziało “a”…

Nie wszyscy, którzy zachwalają koncepcje polityki wschodniej Jerzego Giedroycia wiedzą, skąd wzięła się tak doskonała orientacja redaktora paryskiej "Kultury" w rosyjskich sprawach. Jeszcze jako młody urzędnik ministerialny Polski międzywojennej obracał się w środowisku "białych" emigrantów. II Rzeczpospolita przyjęła ich gościnnie, chociaż pamięć o rozbiorach pozostawała wtedy bez wątpienia żywsza, niż dziś o proradzieckiej dyktaturze sprzed 1989 r. Żoną Giedroycia została Rosjanka Tatiana Szwecow. Chociaż szybko się rozwiedli, wywiózł ją z kraju w 1939 r. zapewne ratując przed najgorszym. Pracowała później jako wykładowczyni kulturoznawstwa w Londynie. 

Naprawdę żelazny

Obrona niezależności Najwyższej Izby Kontroli okazuje się niezbywalna dla demokracji. Opozycja, która wielu spraw nie rozumie, tę akurat pojąć musi. Czas zerwać z logiką TVN, że kto nie nasz, ten wróg.

Zmarł Janusz Sanocki.

Był patriotą, społecznikiem, marzycielem.