Tag: SenatRP

Naprawdę żelazny

Obrona niezależności Najwyższej Izby Kontroli okazuje się niezbywalna dla demokracji. Opozycja, która wielu spraw nie rozumie, tę akurat pojąć musi. Czas zerwać z logiką TVN, że kto nie nasz, ten wróg.

Zmarł Janusz Sanocki.

Był patriotą, społecznikiem, marzycielem.