Tag: split-payment

Jak split-payment utrudnia życie przedsiębiorcom

Podzielona płatność blokuje środki przedsiębiorcy i negatywnie wpływa na jego kondycję finansową, co może doprowadzić do utraty płynności. Osoby oczekujące na wypłatę nadwyżki z Urzędu Skarbowego są zależne od dobrej woli urzędników.

Split payment uderzy w przedsiębiorców

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment) w VAT ma wejść w życie w lipcu. Na razie mechanizm ten jest dobrowolny, ale resort...