Tag: Tadeusz Jedynak

Tadeusz Jedynak. Człowiek na trudne czasy

Z Markiem Mazurem, działaczem antykomunistycznej opozycji o Tadeuszu Jedynaku, członku TKK NSZZ "Solidarność" rozmawia Łukasz Perzyna