Tag: Wojciech Basiak

Bankowy drenaż Polski

Banki w Polsce w 2018 r.zarobiły na czysto 14,7 mld zł. Jest to wynik kredytowego drenażu dochodów państwa i gospodarstw domowych oraz zysków przedsiębiorstw.

Ideologia LGBT jako fragment cywilizacji śmierci

Żądania LGBT: publiczne propagowania swej orientacji wśród dzieci i młodzieży, zawieranie związków quasi-małżeńskich i adopcja dzieci, popierane są przez międzynarodowe koncerny w Polsce, jak IKEA.

PiS już wybrał posłów do przyszłego Sejmu

Bierne prawo wyborcze Polaków jest fikcją. Polacy są pozbawieni biernego prawa wyborczego zapisanego w Konstytucji. Ordynacja wyborcza łamie jawnie Konstytucję.

Jak brytyjski poseł pracuje w swoim okręgu wyborczym

Brytyjscy posłowie znają życie swych wyborców od podszewki i media nie są im do tego konieczne. W ciągu miesiąca spotykają się z blisko tysiącem swoich wyborców

Projekt decentralizacji Polski to kontynuacja niemieckich planów wobec Górnego Śląska

W "21 tezach samorządowych", firmowanych przez sorosowską Fundację Batorego w Polsce, zawarto koncepcję likwidacji prawnego i finansowego nadzoru i kontroli państwa nad samorządami.

Dlaczego nie może powstać partia wolnych Polaków?

Jak można osiągnąć 36% głosów bez żadnego programu politycznego, za to z hasłami ideologii cywilizacji śmierci? Olbrzymi sukces Koalicji Europejskiej.

Pięć ofert socjalnych, bez żadnego sensu społecznego i gospodarczego

Czterdzieści miliardów złotych dla przekupienia wyborców. Wszystko po to, aby wygrać wybory parlamentarne w październiku tego roku.

Strajk nauczycieli i upadek systemu oświaty

Racja stanu, dobro publiczne i dobro państwa w partyjnej oligarchii wyborczej po prostu się nie liczą. Liczą się nade wszystko interesy oligarchii partyjnych.

Jak zniszczono polskie górnictwo, czyli węglowe kłamstwo 30-lecia

Efektem planu Balcerowicza był w latach 1990-1991 spadek produkcji przemysłowej o 33,6%. Była to klęska ekonomiczna porównywalna jedynie z największym w historii kapitalizmu Wielkim Kryzysem lat 1929-1933 w okresie II Rzeczpospolitej.

Fatalna “piątka Kaczyńskiego”

Ci, którzy założą własną firmę, już z podatku dochodowego zwolnieni nie będą. To wręcz zawołanie do młodych - dajcie sobie spokój z działalnością gospodarczą.