Tag: Wojsko Polskie

Stanowisko Klubu Generałów i Admirałów RP wobec dymisji szefa Sztabu Generalnego WP i Dowódcy...

          My generałowie i admirałowie, zrzeszeni w Klubie Generałów i Admirałów RP, wyrażamy stanowczy protest przeciwko angażowaniu przez partie polityczne Wojska Polskiego...

STANOWISKO KLUBU GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

          Członkowie Klubu Generałów i Admirałów RP wyrażają głębokie oburzenie wobec faktu ujawnienia przez ministra Obrony Narodowej fragmentów ściśle tajnego „Planu użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej WARTA – 00101, Samodzielna operacja obronna, Część główna”, które następnie – oderwane od całości dokumentu – poddano niemerytorycznej i kłamliwej interpretacji wykorzystanej w wewnętrznej walce politycznej.
video

Zima 20. Blamaż polskiej armii?

https://www.youtube.com/watch?v=3mEr_B2Tu0k&t=3s