Tag: Leszek Moczulski

Niepodległość bez rewolucji

Leszek Moczulski nie tylko przewidział odzyskanie niepodległości przez Polskę na 10 lat przed tym faktem ale wskazał optymalną do tego celu drogę. Dlatego wznowienie pochodzącej z 1979 r. „Rewolucji bez rewolucji” okazuje się równie potrzebne jak jej pierwsze wydanie. Z tego samego powodu, co wtedy: żeby przeciwdziałać upaństwowionemu kłamstwu.

Moczulski: dla zasad, nie dla posad

Konfederację Polski Niepodległej założył w 1979 jako pierwszą antykomunistyczną partię między Łabą a Władywostokiem. Już w dziesięć lat później jego marzenie stało się faktem. Ale Leszek Moczulski jako poseł dalej walczył o Polskę lepszą i sprawiedliwą.