Tag: Gabriel Janowski

Gabriel Janowski: o zdrowiu i jakości żywności

Partie nie mówią w kampaniach wyborczych o zdrowiu jedynie w kontekście służby zdrowia, a więc obsługi chorych. Ale skąd się biorą te...
video

Gabriel Janowski o wyborach do Parlamentu Europejskiego

Jesteśmy w przededniu bardzo ważnych decyzji, które zapadną w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ważnych dla Europy i Polski. Dlatego że Polska jest w kryzysie, ale i Europa podobnie…