Tag: Paderewski

100-lecie traktatu Wersalskiego. Wilson i Paderewski versus Ribbentrop-Mołotow

Rok stulecia Traktatu Wersalskiego to rok należnej polskiemu mężowi stanu, muzycznemu wirtuozowi, Ignacemu Janowi Paderewskiemu, wdzięczności Europejczyków za jego duchowe ojcostwo.

Ignacy Jan Paderewski, patron polskiej opcji transatlantyckiej

Wybór przed jakim stoją Polacy 26 maja to nie zwykły wybór między opcjami politycznymi teraz funkcjonującymi, to wybór pamięci o przeszłości i symbolach podmiotowości, a przez to osób pozycjonujących Polskę w Unii i na świecie teraz i na przyszłość.