Tag: donosy

Donosy do urzędów skarbowych są zwykle fałszywe

W Polsce donosi się na rodaków z olbrzymią gorliwością. Najczęściej jednak robione jest to w złości i podawane są informacje niezgodne...