Tag: Migracja

Granica wytrzymałości

Z pozoru władza ma wszystko, żeby skutecznie działać: stan wyjątkowy, wprowadzony wcześniej na terenach przygranicznych, deklaracje opozycji, że gotowa jest współdziałać (składali je m.in. Jarosław Gowin i Władysław Bartoszewski) - wreszcie akurat w tej kwestii poparcie opinii publicznej dla obrony i umocnienia polskiej granicy.