Tag: Kamil Durczok

Zawodowiec o wielkiej ambicji

Wypracował specyficzny styl, bez respektu dla rozmówców, ale też narcystycznego wdzięczenia się, cechującego choćby Tomasza Lisa. Sam jako prezenter czy prowadzący program publicystyczny nie stawał się nigdy ważniejszy od informacji, jakie podaje, ani poglądów, które w studiu się wymienia.