Tag: przepisy

Może da się kupić węgiel bez dowodu osobistego?

1 stycznia 2019 r. weszły przepisy, które miały uprościć prowadzanie działalności w handlu węglem. Zamiast tego zwiększono ilość formalności, które przedsiębiorcy muszą spełnić,...