Tag: stres

Czasem dziadek najwięcej rozumie, bo przeżył wojnę

Z Barbarą Bartel, psycholog z Lekarskiej Przychodni Profesorsko-Ordynatorskiej Waliców 20 w Warszawie,jedynym akredytowanym korespondentem z Chicago w Sejmie...

Stresowi da się przeciwdziałać

- Jak określi Pani stan psychiczny Polaków po niemal roku wojny, toczonej tuż na naszą wschodnią granicą? Czy można mówić o wzmożonym lęku, a nie tylko niepokoju?