Tag: Rafał Grupiński

Muzy nie milkną

Udało się to zarówno naszej noblistce Oldze Tokarczuk, nawiązującej po stu latach do "Czarodziejskiej góry" Tomasza Manna w "Empuzjonie", którego bohater wywodzi się ze Lwowa, jak najzdolniejszym debiutantom minionego roku: Aleksandrowi Diakonowowi ("Renegaci Międzymorza") i Maciejowi Gieleckiemu ("Arka"). Obaj wybrali formułę fantasy... która rychło stała się rzeczywistością. Uznanie należy się także specjaliście od kresowych tematów Andrzejowi Stasiukowi, co swój "Przewóz" zdążył wydać przed 22 lutego 2022, ale ta powieść, chociaż kończy się w innym historycznym dniu 22 czerwca 1941 r. również naprowadza nas na wydarzenia znane z bieżących przekazów telewizyjnych. 

Przemiana w człowieku jest zawsze możliwa

Z Rafałem Grupińskim o najnowszym tomie jego wierszy rozmawia Łukasz Perzyna - Tytuł wydaje się sugerować pewien skandal, skoro...