Zachęcamy do zapoznania się z wstępem i do pobrania publikacji.

Nasza inicjatywa – Powszechny Samorząd Gospodarczy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy zmagając się ze skutkami pandemii poszukują najlepszych rozwiązań gwarantujących w przyszłości bezpieczeństwo działalności gospodarczej i wskazuje na konieczność zmian w systemie społeczno-gospodarczym Polski.

Ważnym wydarzeniem poprzedzającym dzisiejsze działania było rozpoczęte w 2013 roku seminarium pod nazwą „Polski kapitalizm” zorganizowane przez Instytut Filozofii i Socjologii Szkoły Głównej Handlowej wspólnie z Ogólnopolską Federacją Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy PL, pod patronatem prof. Juliusza Gardawskiego. Po trzech latach dyskusji, spotkań i uczenia się od siebie nawzajem powstała grupa naukowców, przedsiębiorców i samorządowców, którzy postanowili dalej pracować nad propozycją koniecznych zmian w polskim systemie społeczno-gospodarczym.

Tak powstał w 2016 roku projekt ustawy o Izbach Przemysłowo-Handlowych opracowany przez naukowców z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewi-cza w Poznaniu, co razem z książką „Pożądany Kierunek Zmian Modelu Samorządu Gospodarczego w Polsce ” stanowi dorobek środowiska skupionego w OFPP-Przedsiębiorcy PL. Do tego dorobku odwołują się autorzy opracowania.Dzisiaj coraz częściej słychać głosy osób zajmujących się gospodarką o potrzebie stworzenia w Polsce jednej silnej reprezentacji przedsiębiorców, ponieważ dotychczasowy model rozproszonego samorządu przedsiębiorców czy pracodawców nie spełnia swojej roli i oczekiwań środowiska. Przedsiębiorcy, przede wszystkim z sektora MŚP, potrzebują konsolidacji i tworzenia efektu synergii w warunkach globalizacji, która stawiając wysokie wymagania w sferze konkurencyjności powinna skłaniać przedsiębiorców do współpracy i lepszego reprezentowania swoich interesów. Przedsiębiorcy z niepokojem obserwują także postępującą etatyzację państwa i wzrost tendencji centralistycznych. Lekceważenie opinii obywateli i postawa rządzących prowadzi do marginalizacji środowisk społecznych a arbitralność w podejmowaniu decyzji ma niekorzystny wpływ na procesy społeczno-gospodarcze w kraju.

Taka ocena rzeczywistości społeczno-politycznej w Polsce, a przede wszystkim sytuacja przedsiębiorców w czasie kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią, zaktywizowała naszą grupę.W 2020 roku, jako zwolennicy Powszechnego Samorządu Gospodarczego–PSG w Polsce, wykorzystując dotychczasowy dorobek, podjęliśmy działania, których efektem stało się stwo-7rzenie Ruchu Społecznego na Rzecz PSG (RS-PSG). Zaczęliśmy od przekazywania wiedzy o PSG wśród społeczeństwa a przede wszystkim wśród przedsiębiorców, gdzie jest ona żenująco niska. Dlaczego tak jest?. Powodów jest wiele, o czym mówią opracowania socjologów, psychologów a nawet filozofów. My wiemy, że niechęć do Samorządu Gospodarczego wśród przedsiębiorców a szczególnie wśród polityków wynika przede wszystkim z braku wiedzy o roli jaką spełnia PSG w nowoczesnych państwach.

Doświadczenie wyniesione po latach aktywności w Sejmie i próbach zainteresowania polityków z różnych opcji projektem PSG zmieniło nasz stosunek do obowiązujących w Polsce zasad działania w życiu społecznym i politycznym. Teraz wiemy, że potrzebne zmiany może wymusić tylko silny i zdeterminowany ruch społeczny o znaczeniu krajowym. Dlatego celem głównym budowanego RS-PSG jest stworze-nie ruchu społecznego reformatorów, dla których przywrócenie w Polsce Powszechnego Samorządu Gospodarczego jest pierwszym etapem niezbędnych reform.

My, przedsiębiorcy już nie mamy czasu na dalsze dyskusje i przekonywania–przechodzimy do fazy tworzenia grup zwolenników PSG w ramach RS-PSG a niniejsze opracowanie wraz z projektem ustawy o Izbach Przemysłowo-Handlowych uzasadnia przyjęty kierunek działań. Andrzej Stępniewski Koordynator Ruchu

Jak oceniasz?

kliknij na gwiazdkę, aby ocenić

średnia ocen 5 / 5. ilość głosów 2

jeszcze nie oceniano

jeśli uznałeś, że to dobre...

... polub nas w mediach społecznościowych

Nie spodobało się? Przykro nam...

Pomóż nam publikować lepsze teksty

Powiedz nam, jakie wolałbyś teksty na pnp24.pl?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here